Inurri-pilo piramidetua

 

                               e

                               zu

                              batu

                             tabota

                          gizarobota

                       batubotatabete

                    botatabeteporlanez

                 arriburdiñaetazaborraz

            anuntziotakolorenabarmenez

            etxekalelantegisiglaetarazataz

          botatabetedanaiñurripiloitxuraz

       beteariñeketakutsaduraetaestukuraz

      botatabotatabotaetabotaiñurri-pilora

      irrikituaizeuretabizirikereegonezdadin

momiatupiramidetuetailobituzureirihoriarin

etagizonafamiliaerriaegitekozoazbarrizbasora

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Ipuin antzeko alegi mingotsak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia