Pozordu eta Minordu

 

— Ni zu baiño luzeagoa naz, Pozordu?

        — Luzeagoa?

        — Bai.

        — Ez zara.

        — Banaz.

        — Baiña ez aal dakizu, Minordu, bardiñak garana? Esakerea danez: ordua ordu.

        — Bai baiña...

        — Bai baiña.... zer?

        — Esan esan, ia, gizonei.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Ipuin antzeko alegi mingotsak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia