Bibliografia

 

        AGUIAR E SILVA DE, VITOR MANUEL, Teoría de la literatura, Gredos. Madrid, 1972.

        ALONSO, DAMASO, Poesía española; Ensayo de métodos y límites estilísticos, 2.º ed., Gredos, Madrid, 1952.

        AZURMENDI, JOXE, Iraultza sobietarra eta literatura, Gero, Bilbao, 1975, 83. orrialdetik 112.era: Kapitulu bat tartean: euskal poesiaren iluna.

        AZURMENDI, JOXE, Adan 1975: Azterketa saio bat, Joseba Zulaikaren, Adanen poema amaigabea-n, Kriselu, Donostia, 1975, 85. orrialdetik 146. orrialdera.

        AZURMENDI, JOXE, Zer dugu ORIXEren kontra, Jakin, Oinati, 1976.

        «BEGIARMEN», Sei idazle plazara, 1. Mitxelena, Aresti, Larresoro, Jakin, Oinati, 1974.

        «BEGIARMEN», Sei idazle plazara, 2. Azurmendi, Garate, Ansola, Jakin, Oinati, 1974.

        (Elkar lanean), El comentario de textos, Castalia, Madrid, 1973.

        (Elkar lanean), El comentario de textos, 2, Castalia, Madrid, 1974.

        (Elkar lanean), Diccionario de literatura española, 4.º ed., Revista de Occidente, Madrid, 1974.

        ETXEBERRIA, MARTIN, Euskaldunen ipui harrigarriak, Jakin, Oinati, 1973.

        INTXAUSTI, JOSEBA, Euskera batxiller-mutillentzat, EUSKERAn, VIII-IX, 1963-64, Bilbao, 1964, 408. orrialdetik 440. orrialdera.

        LASA, MIKEL, Nobela berria hego Amerikan, Etor, Bilbao, 1972.

        LAZARO CARRETER, FERNANDO, Diccionario de términos filológicos, Gredos, 3.5 ed., Madrid, 1971.

        LAZARO CARRETER, FERNANDO y CORREA CALDERON, EVARISTO, Cómo se comenta un texto literario, Cátedra, 11.º ed., Madrid, 1974.

        LERTXUNDI. ANJEL, Garaiko handikien artean, XABIER LIZARDI, olerkari eta prosista liburuan, Jakin, Oinati, 1974, 101. orraldetik 124. orrialdera.

        LETE, XABIER, Xabier Lizardi edo poesia gailen, XABIER LIZARDI, olerkari eta prosista liburuan, Jakin, Oinati, 1974, 11. orrialdetik 43. orrialdera.

        SARASOLA, IBON, Txillardegi eta Saizarbitoriaren Nobelagintza (irakurlearentzat gidaria), Kriselu, Donostia, 1975.

        URKIZU, PATRI, Literatura eta kritika, Lur, Donostia, 1970.

        WELLEK, RENE y WARREN, AUSTIN, Teoría literaria, Gredos, 4.1 ed.. Madrid, 1966.

        ZELAIETA, ANJEL, Lizardiren pentsamolde nagusiak, XABIER LIZARDI, olerkari eta prosista liburuan, Jakin, Oinati, 1974, 44. orrialdetik 99. orrialdera.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Euskal literatura / Azterbideak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia