A. Urretabizkaia ta sintagma berdintsuen pilaketa

 

        Gai, forma ta hizkuntza aldetik, aldaketa handiak egin dituzte euskal poesian uhain berriko idezleek (Ikus: G. Aresti ta euskal poesiaren eraberritzea nire lehenengo Euskal literatura liburuan, Bilbao, 1977, 93-106. orr.). Euskal topiko batzuk ere aldatu egin dituzte, egiaren borobila beste alde batetik ikusiz eta aztertuz. Eta aldatu bakarrik ezezik, destopikotu ere egin dituzte topiko batzuk: euskaldunen ardozaletasunaren edo ardozalekeriaren topikoa, esate baterako.

        Arantxa Urretabizkaia izan da topiko hori destopikotu duen idazleetariko bat. Hain zuzen ere, topikoturik ditugun euskal poesia ta kantu anakreontikoak beregandu ta horien alderantzi ta sustrai historiko ta mingotsa erakusten digu idaztankera ta adierazpide berezi batzuen moldeetan.

 

                Ene mementurik zoriontsuenak

                ardo usaiak

                inguratzen ditu

                ardo usaiak ito ditu

                ardoaren kiratsak

                masailetako azalaren azpitik

                eskandalosoki

                kantatzen zuen ardoak

                sudurra

                moretzen zuen ardoak

                sabela

                puztutzen zuen ardoak

                alkandoran

                malko formako kondekorazio miseriatsuak

                miseriaren eta hondamendiaren

                seinale

                odolezko malkoak

                eskuak trakesten

                begiak urratzen

                pausoa biguntzen

                adimena

                borondatea

                maitasuna kutsatzen

                itotzen zituen ardoak

                ardoaren kiratsak

                Gernikan

                edandako hautsak eta keak

                bildurrak eta zauriak

                garraisiak eta kexuak

                bustitzen zituen ardoak

                Santoñako

                lotsak eta esku lotuak

                baztertzen

                Burgoseko

                hotzikarak eta algarrobak

                Donostiako

                mesprezioak

                alkandora urdin mantxeabeak

                kopeta altxatuak

                esku ukatuak

                bizkar erainak

                beratzen zituen ardoak

                masailetako azalean eta esku zimeletan

                mendekuaren odolaren

                ordezkoa

                ahoan hitz desiratuen ordaina

                ordezkoa eta ordaina. [1]

 

        Berehalaxe konturatzen gara (idaztankerari gagozkiolarik) aurreragarri ez diren sintagmak (sintagmas no progresivos) paraleloki jartzea, elkarbidez multzokatzea, gogoko duela Urretabizkaiak.

 

                eskandalosoki

                kantatzen zuen ardoak,

                sudurra

                moretzen zuen ardoak,

                sabela

                puztutzen zuen ardoak

 

        Mendez mende, literatura guztietan agertzen da teknika hori. Baina maisuki berriztatu dute 1927.eko gizaldiko erdal idazleek eta 1964.eko gizaldiko euskal poetek. Dámaso Alonsok eta Carlos Bousoñok aztertu dute inork ondoen teknika hori (euskaraz ez du inork aztertu). Eta sarrerako argibide bezala, ez dut Dámaso Alonsoren beraren hitzak baino egokiagorik eta argiagorik inon aurkitu.

        «Todas las series sintagmáticas posibles en la elocución humana pueden reducirse a dos grupos, que provisionalmente designaremos con los nombres de sintagmas progresivos y no progresivos. Si decimos Pedro entró en el jardín, que era muy grande, cada palabra desempeña una función sintáctica diferente; diremos que hay en esta frase una fluencia sintáctica continua progresiva. Aun el relativo que no repite, desde este punto de vista, el concepto jardín, pues representa una perspectiva sintáctica diferente. Pero si decimos Pedro, Juan y Luis pasearon por las terrazas altas, aireadas, luminosas, por las avenidas largas y umbrosas, por los jardines aromados y recoletos; después volvieron a la casa; la progresión sintáctica está detenida por varias plurifurcaciones, que a veces se subplurifurcan de nuevo: Pedro, Juan, Luis desempeñan una misma función, la de sujetos; por las terrazas..., por las avenidas..., por los jardines, la de complementos circunstanciales del predicando; y, en fin, en los tres grupos altas-aireadas-luminosas, largas-umbrosas y aromados-recoletos, las palabras que forman cada grupo repiten, dentro de él, una misma función adjetival modificadora, como complementos, respectivamente, de los sustantivos terrazas, avenidas, jardines.

        »Si (como le es tan grato y natural al espíritu del hombre, y la misma escritura parece en este caso favorece) cambiamos ahora la fluencia temporal por la espacial, viene en seguida a la mente la imagen de un río: en el primer ejemplo de los dos que hemos dado se trata de un río que fluye veloz por un único cauce; en el segundo, el curso se demora subdividiéndose en brazos que pueden a su vez subdividirse. Al fin (después volvieron a la casa) todo resbala otra vez por un cauce único.

        »Llamo sintagmas no progresivos a esos momentos de la elocución que en todas las voces que los forman tienen una misma función sintáctica: así Pedro, Juan y Luis, o bien altas, aireadas, luminosas, etc. Pero llamo también series sintagmáticas no progresivas a las del tipo por las terrazas..., por las avenidas..., por los jardines, aunque terrazas, avenidas, jardines desarrollen por su lado, independientemente, tres progresiones sintácticas [...].

        »Si ahora, junto a nuestro segundo ejemplo colocamos este otro: Pepe y María nos han mandado pasteles y caramelos, que también contiene sintagmas no progresivos, vemos cuán de la lengua diaria es este último, cuán fuertemente especiado de literatura estaba aquél. En el que acabamos de enunciar, la lengua no hace sino adaptarse económicamente a necesidades prácticas; en el otro, el escritor aprovecha las posibilidades que la no progresión ofrece para completar conceptualmente, pero también para pintar, describir, evocar, para crear un ambiente. Las terrazas eran altas, aireadas, luminosas; los jardines aromados y recoletos, etc.; mientras que en la serie por las terrazas..., por las avenidas..., por los jardines, no solamente quedan especificados los lugares, sino que cada uno de estos miembros vitaliza, por decirlo así, a los demás; la atmósfera misma de aquel paseo vive en nosotros, su duración, su gravedad, su sencillez, su belleza. Un espacio espiritual se abre en la mente del lector, algo vibra —criatura nueva, emoción— dentro». (Dámaso Alonso y Carlos Bousoño, Seis calas en la expresión literaria española (Prosa-Poesía-Teatro), 2ª ed., Madrid, 1956, págs. 25-29).

        Aurreragarriak ez diren sintagma berdintsuak pilakatzeak berebiziko indar adierazkorra du, ba, literaturan, eta anafora edo errepetizioaren (eta poesiako errepika ahapaldien) bariante bat baino ez da, herri-herrian sustraiturik dagoen adierazpide baten bariante bat: «Neskatoaren aurrean aurkitu zenean, gorri gorri gorri egin zen mutila»; «Heu haiz hi, heu, txatxar buruhandi hori, euskaldunen etsaia!»; «Hau diagu / pobrearen jakitea: / lanegin, lanegin, / lanegin ta hiltzea». (J. Azurmendi). Azkenengo adibide hontan «Hau diagu / pobrearen jakitea: / beti lanegin (edo geratu gabe lanegin) / ta hiltzea» jarri balu Azurmendik, ez zuen hainbesteko indar adierazkorrik izango, nahiz eta gauza bera argiago esan.

        Arantxa Urretabizkaiak behin eta berriz darabil sintagma berdintsuen pilakatze teknika hori «bere-berea duen mosaikogilearen ttipitasun gusto paregabez» (J. Azurmendi, Adan 1975: Azterketa saio bat; J. Zulaikaren Adanen poema amaigabea-n, Donostia, 1975, 113. orr.).

 

                kausa gloriosik gabeko

                Jeanne d'Arc alpretaduna,

                kainoirik gabeko

                Agustina Aragoiko,

                lumarik gabeko

                Simone de Beauvoir analfabetoa,

                ezpatarik gabeko

                aingeru mendekatzailea.

 

 

                Zihur nago:

                ni jaio nintzenean

                buruak,

                beste alde batetara bueltatuak zeuden

                eskuak

                beste norbaiterantz luzatuak

                begiak

                beste norbaitengatik malkotuak

                kandelak

                beste norbaiten izenean piztuak

                kantak

                beste norbaitengatik isiliak

                ezpainak

                beste norbaiten egarriz.

 

 

                Eta zuk,

                zangoak luzaturik,

                eskuak gurutzaturik,

                begiak hertsirik,

                entzunen dautazu.

 

 

                hitz esan gabe bat bezala

                hitz entzun gabe bat bezala

                hitz ulertu gabe bat bezala

                hitz pentsatu gabe bat bezala

                hitz arrotz bat bezala

                hitz ahaztu bat bezala

                aurkitu nauzu

                goizean

 

        Begira orain aztertzera goazen textoan ere nola darabilen teknika hori.

 

                ardo usaiak

                inguratzen ditu,

                ardo usaiak ito ditu

 

 

                eskuak trakesten

                begiak urratzen

                pausoa biguntzen

                adimena

                borondatea

                maitasuna kutsatzen

                itotzen zituen ardoak

                ardoaren kiratsak

                Gernikan

                edandako hautsak eta keak

                bildurrak eta zauriak

                garraisiak eta kexuak

                bustitzen zituen ardoak

 

 

                Donostiako

                mezprezioak

                alkandora urdin mantxagabeak

                kopeta altxatuak

                esku ukatuak

                bizkar erainak

                beratzen zituen ardoak

 

        Bere beste olerki askoren antzera, teknika hortaz baliaturik moldatu du Urretabizkaiak olerki osoa. Hain zuzen ere, poesia sikologikoarentzat berebizikoa da teknika hori. «A cada agresión paralelística, a cada oleada, a cada conjunto, la emotividad va creciendo hasta adquirir un temperatura equivalente a la que el poeta ha sentido». (C. Bousoño, Los conjuntos paralelísticos de Bécquer en Seis calas en la expresión literaria española, 2ª ed., Madrid, 1956, página. 215).

        Gainera, texto honek, joskera eskema berdinen errepetizioaren barnean, halako mozkorti baten errepika bezala, neurriz ere berdintsuak diren sintagma batzuk ditu barneko korrontearen ritmo neurrigabe ta etengabearen barnean.

 

                eskandalosoki

                kantatzen zuen ardoak

                sudurra

                moretzen zuen ardoak

                sabela

                puztutzen zuen ardoak

 

 

                eskuak trakesten

                begiak urratzen

                pausoa biguntzen

 

 

                edandako hautsak eta keak

                bildurrak eta zauriak

                garraisiak eta kexuak

 

 

                kopeta altxatuak

                esku ukatuak

                bizkar erainak

 

        Baina ritmo mozkortiaren barneko aldaketarik handiena (ritmoa ta rima ere aldatu egiten baitira etengabeko korrontearen joanean) olerkiaren erdi ingurukoa da.

 

                eskuak trakesten

                begiak urratzen

                pausoa biguntzen

                adimena

                borondatea

                maitasuna kutsatzen

 

        «Esta transformación rítmica en la mitad de la composición es, con frecuencia, sumamente característica y responde muy bien a la realidad del trémulo movimiento interior». (E. Spranger, Psicología de la edad juvenil, 8. ed., Madrid, 1966, pág. 96).

        Punturik eta komarik gabe idazten du Urretabizkaiak barneko bakarrizketaren segidazko jarioa adierazi nahiez. Gaurko hainbat idazlek erabili duen teknika hau oso egokia da olerki hontarako, ardoaren berriketa etengabe mozkortua adierazteko.

        Esaldi aldetik ere berdintsu jokatu du Urretabizkaiak, segidazko esaldi korronte bat baita olerki guztia. Esaldi menperatuz, subordinatuz, beteriko esaldi luze luze bat dela esan genezake. Hain zuzen ere, korrontearen iturburu legez hasieran paraleloki juntagailurik gabe, lotura hizkirik gabe, dauden bi esaldi nagusietan («Ene mementurik zoriontsuenak / ardo usaiak / inguratzen ditu / ardo usaiak ito ditu») zintzilikaturik daude esaldi subordinatu guztiak, gainerako esaldi guztiak, hordien letania baten antzera.

        Azkenez (gaiari gagozkiolarik), poesia anakreontikoaren alderantzia, bestekaldea, da olerki hau. Ez da egin izan ardoa ta ardoaren lilura atsegingarria aipatzeko, goratzeko, ardozaletasunaren sustrai mingots samingarria adierazteko baizik, behinola Meléndez Valdés-ek (Odas anacreónticas, XXXIX) egin zuen antzera:

 

                El néctar que nos salva

                de los desvelos tristes

                con que negra la suerte

                nuestro espíritu aflige.

 

        Euskal Herriaren historia ta oraingo egoera (1972. urte ingurukoa) eta bere egoera bat eginik, Arantxak ere gure zoritxarraren estalgarri bezala erakusten dizkigu ardoa ta ardozaletasuna, zapalkuntza batetik sorturiko «miseria ta hondamendiaren» menpetik ihes egin nahi duten heroe kondekoragarrien bide legez, ardoaren kiratsa bezalako kontraposizio garratzez baliaturik.

 

                alkandoran

                malko formako kondekorazio miseriatsuak

                miseriaren eta hondamendiaren

                seinale

                odolezko malkoak

 

        Gernikan, Santoñan, Burgosen, Donostian (azken berrogei urteotako euskaldunen istoriako gertaera laidagarri, negargarri ta gogoangarriak jazo diren lekuak), ardoak busti ditu «hautsak eta keak, bildurrak eta zauriak, garraisiak eta kexuak», ardoak baztertu ditu «lotsak eta esku lotuak», ardoak beratu ditu «hotzikarak eta algarrobak, alkandora urdin mantxagabedunen (falangisten) mesprezioak, euskaldun abertzaleen kopeta altxatuak, esku ukatuak, bizkar era(g)inak (torturen oinazez). Ardoa izan da

 

                masailetako azalean eta esku zimiletan

                mendekuaren odolaren

                ordezkoa

                ahoan hitz desiratuen ordaina

                ordezkoa eta ordaina

 

        Ba dugu, Arantxa, bai, euskaldunok ardozaleak izateko arrazoirik. Ardo gozoaren lilurak bakarrik ez du sortu gure ardozaletasuna edo ardozalekeria. Ba dugu hortarako, gure historiari begiratuez gero, beste arrazoi askorik eta tristerik.

 

                Ardo gozoaren lilura

                euskalunon sorgin,

                ardozaleak gara gu

                betirik...

                «Zergatik?» diozu, txo?

                Ba dugu hortarako

                arrazoi tristerik.

                Ardoaren zorabioan

                galdu omen dugu

                euskaldunok indarra,

                ardoaren baleta

                omen da

                gure historia,

                ardoaren hondarra

                gure kultura...

                Ardo gozoaren lilura

                euskaddunon sorgin,

                ardozaleak gara gu

                betirik...

                «Zergatik?» diozu, txo?

                Ba dugu hortarako

                arrazoi tristerik.

                Opioaren ametsetan,

                parrezko negarretan,

                zapaldu ta zapaltzaileak

                berdindu

                ta gure atsekabeak

                aldendu,

                ardoak arantza

                larrosa

                bihurtzen du.

                Lau begi ta oinik ez,

                leheneratu

                gizon ta andre,

                ardoa dugu

                herri askatua,

                hizkuntza batua,

                tximino mundu

                drogatua.

                Ardo gozoaren lilura

                euskaldunon sorgin,

                ardozaleak gara gu

                betirik.

                «Zergatik?» diozu, txo?

                Ba dugu hortarako

                arrazoi tristerik. [2]

 

        [1] Arantxa Urretavizcaya, San Pedro bezperaren ondokoak, Euskal literatura 72-an (Elkarlanean egina), Donostia, 1972, 62-63. orr.

        [2] M. Zarate, Higidura berdez, San Sebastián, 1977, 74. orr.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Euskal literatura II / Azterbideak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia