Bibliografia

 

        AGUIAR E SILVA DE, Vitor Manuel, Teoría de la literatura, Gredos, Madrid, 1972.

        ALONSO, Dámaso, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, 2.ª ed., Gredos, Madrid, 1952.

        ALONSO, Dámaso, Seis calas en la expresión literaria española, (Prosa-Poesía-Teatro), 2. ed. aumentada, Gredos, Madrid, 1956.

        ALONSO, Amado, Forma y materia en poesía, Gredos, Madrid, 1955.

        AZURMENDI, Joxe, Iraultza sobietarra eta literatura, Gero, Bilbao, 1975, 83. orrialdetik 112. era: Kapitulu bat tartean: euskal poesiaren iluna.

        AZURMENDI, Joxe, Adan 1975: Azterketa saio bat, Joseba Zulaikaren Adanen poema amaigabea-n, Kriselu, Donostia, 1975, 85. orrialdetik 146. era.

        AZURMENDI, Joxe, Zer dugu ORIXEren kontra, Jakin, Oinati, 1976.

        AZURMENDI, Joxe, Zer dugu ORIXEren alde, Jakin, Oinati, 1977.

        «BEGIARMEN», Sei idazle plazara, I. Mitxelena, Aresti, Larresoro, Jakin, Oinati, 1974.

        «BEGIARMEN», Sei idazle plazara, 2. Azurmendi, Garate, Ansola, Jakin, Oinati, 1974.

        CURTIUS, Ernst Robert, Ensayos críticos acerca de la literatura europea moderna, Seix Barral, Barcelona, 1959.

        DELOFFRE, Frédéric, Stylistique et poétique francaises, 2.ª ed., Société d'édition d'enseignement supérieur, Paris, 1974.

        (Elkar lanean), El comentario de textos, Castalia, Madrid, 1973.

        (Elkar lanean), El comentario de textos, 2, Castalia, Madrid, 1974.

        (Elkar lanean), Diccionario de literatura española, 4.ª ed., Revista de Occidente, Madrid, 1974.

        ETXEBERRIA, Martin, Euskaldunen ipui harrigarriak, Jakin, Oinati, 1973.

        GUIRAUD, Pierre, La stylistique, 6.ª ed., Presses universitaires de France, París, 1970.

        HATZFELD, Helmut, Estudios de estilística, Planeta, Barcelona, 1975.

        INTXAUSTI, Joseba, Euskera batxiller-mutillllentzat, EUSKERAn, VIII-IX, 1963-64, Bilbao, 1964, 408. orrialdetik 440. era.

        KAYSER, Wolfgang, Interpretación y análisis de la obra literaria, Gredos, Madrid, 1954.

        LASA, Mikel, Nobela berria Hego Amerikan, Etor, Bilbao, 1972.

        LAZARO CARRETER, Fernando, Cómo se comenta un texto literario, Cátedra, 11.ª ed., Madrid, 1974.

        LERTXUNDI, Anjel, Garaiko handikien artean, XABIER LIZARDI, olerkari eta prosista liburuan, Jakin, Oinati, 1974, 101. orrialdetik 124. era.

        LOPEZ-CASANOVA, A., El análisis estilístico (Poesía y novela), Bello, Valencia, 1975.

        MONTES, Hugo, Ensayos estilísticos, Gredos, Madrid, 1975.

        MUJIKA, José Antonio, Testuak aztertzen, Gero, Bilbao, 1978.

        OTEGI, Karlos, Pertsonaia euskal nobelagintxan, Gero, Bilbao, 1976.

        SARASOLA, Ibon, Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza (irakurlearentzat gidaria), Kriselu, Donostia, 1975.

        URKIZU, Patri, Literatura eta kritika, Lur, Donostia, 1970.

        WELLEK, René, Teoría literaria, 4.ª ed., Gredos, Madrid, 1966.

        ZARATE, Mikel, Euskal literatura (Azterbideak, Azterketak, Aztergaiak), Zugaza, Bilbao, 1977.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Euskal literatura II / Azterbideak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia