1978

 

Penaz idazten dut,

penaz,

1978,

mila bederatzirehun

eta hirurogei

ta hamazazpigarren urtean

 

Penaz idazten dut,

penaz,

«mil novecientos setenta y ocho»

bakarrik ulertuko

dutelako

gure erdaldunek.

 

Penaz idazten dut,

penaz,

«mil novecientos setenta y ocho»

irakurriko

dutelako

gure euskaldunek.

Penaz idazten dut,

penaz,

1978,

mila bederatzirehun

eta hirurogei

ta hamazazpigarren urtean.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Bizipenen bultzadaz" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia