1975, azaroak 20

 

Gasolina usainez eta grasaz beterik eman zidan,

ogi salutatua eskaintzen den bezelaxe,

periodiko bat ematen den bezelatsu,

bihotz zati bat erregalatzen den bezala,

hiriko kale arteko kutsaduraren itzalpetan;

txoferren esku dardaratiz eman zidan

zemento bloke zapalkorren hatzaparpetan

sorturiko basalorea,

bertso-paper zaharren poz berria:

 

           «Pedro Urtia ere

           ein da enteratu

           Franco nola daukagun

           oraintxe defuntu;

           Jainkoak eiten badeu

           gixontxu au santu,

           imini ein daiela

           zeruetan altu

           eztiten a barriro

           mundura bajatu.»

 

Goizean eman zidan,

askatasun eguzkiaren goizean,

eta bertso-paper zahar baztertuen hauts negarrak

irribarre egin zuen disdiska.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Bizipenen bultzadaz" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia