Muniategi Sabin

 

        Gautegiz de Arteagan jaioa (1912).

        Olerkari ona, sakona ta ugaria.

        Amaika olerki eder argitaratu ditu azkenengo urteotan! «Olerki» aldizkarian geienak.

        Bere idazlanik ederrenak oneixek doguz:

        «Goi Aize». Bilbao, 1936.

        «Ni ez». Unamunoren «El otro». Argitaratu barik.

        «Bidean gora». Laister argitaratzekotan. Olerki txorta zoragarria.

        Ona emen lora eder bi:

 

 

        Nire ibillia da...

 

        Nire ibillia da

        eguneroko

        bizi-bearraren

        bidezko egite

        ta, zalantza...

        eguneroko

        joanaren

        joate

        ta, norberazko

        ikuste...

        muin zarraren

        berritzeko

        gogo,

        ta, ikara egundua...

        egunik egunerako

        joatearen

        joatezko,

        ameskizun

        bein ta berriz

        berritua [1].

 

 

        Kalbarioa

 

        Danok dakiguna da; bai, dakiguna...

        gure bidegite ixil neketsuan

        ezin dala, ezin dala itzik egin,

        ezin dala ez destaiuz ezer esan.

 

        Erria lozorroan,

        lozorroan dakusgu;

        erdiak eta geiago

        lotan,

        erdiak eta geiago...

        ai! guk gutxiok ezin,

        iñolaz ezin degu,

        erdizka besterik

        asko,

        gauza asko esan.

 

        Eta bidebera,

        erroiak ta erroiak

        ta ezten gaiztozko sugeak,

        ezten zorrotzez;

        gorrotozko aunitz etsai

        ta piztiak zirika

        albo ta saietzez...

 

        O, au bai gauaren gautada illuna,

        au bidegite kementsu ta aztuna!

        Ai, bazenki bidegite onetan

        zenbatzu arantza ta zenbatzu ostopo,

        zenbatzu izerdi ta odol ta malko,

        zenbatzu irain jasan bear diran,

        eguneroko ekañaldi estuetan!

        Bazenki gure odoi-tanto,

        gure izerdi, malkoetatik,

        zenbatzu lili ta larrosa lurrantsu,

        bazenki zenbatzu lore sortzen diran!

        Bazenki gau illunaren ondorengo

        arginabar ta goiz argiak

        zein egun jorantsu biurtzen diran!

        Bazenki itxaro-egoak,

        alegin bizi kutunetan

        noraño sustartu, sakontzen,

        noraño zabaltzen diran...!

        Ai, ori bazenki, bazenki

        bizi-emate ori zein ederra dan,

        bide-lagun on bat ziñake,

        bai, gure Kalbario maitean [2].

 

        [1] «Bidean gora».

        [2] «Bidean gora».

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Bizkaiko euskal-idazleak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia