Bibliografia

 

        VILLASANTE, Luis: Historia de la literatura vasca. Bilbao, 1961.

        MITXELENA, Luis: Historia de la literatura vasca. Madrid, 1960.

        «ORIXE»: Euskal literaturaren atze edo edesti ]aburra. «Euskal-esnalea», 1927.

        ETXAIDE, Yon: Amasei seme Euskalerriko. Zarauz, 1958.

        ONAINDIA, Santi: Milla euskal-olerki eder. Amorebieta, 1954.

        ETXENAGUSIA, Karmelo: Euskal idazleen lorategia. Donostia, 1969.

        ONAINDIA, Santi: Jolasketa. Bilbao, 1965.

        CORTAZAR, N. de: Cien autores vascos. San Sebastián, 1966.

        SAN MARTIN, Juan: Escritores euskéricos. Bilbao, 1968.

        LABAIEN, Antonio Maria: Teatro eúskaro (tomo bi). San Sebastián, 1964.

        LEKUONA, Manuel: Literatura oral vasca. San Sebastián, 1964.

        MITXELENA, Luis: Textos arcaicos vascos. Madrid, 1964.

        MITXELENA, Luis: Sobre el pasado de la lengua vasca. Madrid, 1964. Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco. Auñamendi. San Sebastián, 1969.

 

 

 

 

OLA ZAAR

eta

OLA BARRI

gure

BATASUNAREN

OINARRI

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Bizkaiko euskal-idazleak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia