Bizipenen
   bultzadaz

   Mikel Zarate

 

     Leopoldo Zugaza

     1978